• Administratieve ondersteuning

    25 mei 2021
  • Gezocht: een of twee administratieve ondersteuners die helpen met (de communicatie rond en het nalopen van) de contributie-inning voor de jeugdafdeling. Nu doet de penningmeester dat allemaal zelf en voor een club van bijna 2000 leden is dat (naast al het andere werk dat een penningmeester doet) wat te gortig. Deze klus zou niet meer dan een uurtje per week moeten kosten, met uiteraard een piek rond de maanden waarin de contributie wordt geïnd (september-oktober) en daarna ook maandenlang nauwelijks iets te doen. Je kunt trouwens ook zelf meedenken over de meest efficiënte manier om de klus uit te voeren.

    Ben je geinteresseeerd? Stuur dan een mailtje naar het jeugdbestuur.