• WV-HEDW Live

  • Coerver Coaching

    De jeugdafdeling van WV-HEDW werkt samen met Coerver Coaching. Deze voetbalschool verzorgt op woensdag techniektrainingen voor de breedteteams bij de pupillen, zowel jongens als meiden. Deze trainingen zijn georganiseerd in drie ronden van telkens een uur: eerst voor de jongsten, daarna de Onder 9 en Onder 10, en als laatste de Onder 11 en 12. In het Coervercircuit staat het meester worden over de bal centraal; in beginsel is iedere speler vrijwel voortdurend met een bal bezig. Als het even kan trainen spelers in het circuit in een groep met spelers uit het eigen team.

    De samenwerking tussen WV-HEDW en met Coerver Coaching onderstreept dat bij WV breedteteams evenveel aandacht en middelen krijgen als selectieteams. Het op een systematische wijze blijven werken aan de balbeheersing van spelers draagt ertoe bij dat spelers in breedteteams aansluiting kunnen houden met het niveau binnen selectieteams, dat wil zeggen: zij beschikken in elk geval over een basisniveau aan techniek. De afgelopen jaren zien we dan ook een gestage groei van ‘opstromers’: spelers uit breedteteams van WV die de stap naar de selectie kunnen en willen maken. Daarmee kunnen we het aantal zij-instromers in selectieteams beperken. Als we kunnen kiezen tussen een speler uit een eigen breedteteam en een speler van buiten die ongeveer hetzelfde niveau hebben, kiezen we voor de breedtespeler van eigen kweek. Dat voorkomt dat WV een doorgangshuis wordt voor gelukszoekers en helpt ons de WV-cultuur, waarin prestatie geen vies woord is maar plezier altijd voorop staat, te bewaken.

    Voor meer informatie over de uitgangspunten van Coerver coaching, zie hier.