• Contributie

  Seizoen 2020-2021

  De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de
  Algemene Ledenvergadering en bedraagt voor het seizoen 2020-2021:

  - Senioren: € 235,-
  - JO-19 en MO-19 :  € 205,-
  - JO-17, JO-16, MO-17, JO15, MO-15 en JO-14: € 200,-
  - JO-13, MO-13 en JO-12: € 195,-
  - JO-11, MO-11, JO-10,  JO-9, MO-9, JO-8 en Mini's: € 190,-
  - Niet-spelende leden: € 90,-

  Spelers van jeugdselectieteams betalen € 40,- meer.

  Blessures of langdurige vakanties leiden niet tot contributieverlaging.

  De contributie dient uiterlijk 1 november op de rekening van WV-HEDW te zijn bijgeschreven, anders wordt een opslag van €50,- wegens te laat betalen gehanteerd.

  Het lidmaatschap is doorlopend. Dit betekent dat zonder opzegging voor 1 juni, het lidmaatschap automatisch met een jaar wordt verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen geschieden aan het eind van elk verenigingsjaar (15 juni) en dient uiterlijk 2 weken van tevoren (31 mei) per e-mail aan ledenadministratie@wvhedw.nl (voor senioren) of jeugd.ledenadministratie@wvhedw.nl (voor jeugd) te worden aangekondigd.

  Voor de betaling van de contributie sturen wij de senioren een betaalverzoek aan het ons bekende mobiele nummer via Whatsapp en mail. Het verzoek verloopt na 30 dagen. Wij versturen het betaalverzoek slechts eenmaal. De jeugd krijgt een digitale factuur met betaallink via de mail.
  Heeft u niet binnen 30 dagen betaald dan verzoeken wij u de contributie zelf over te maken op NL61 INGB 0005 0840 50 t.n.v. Asv WV-HEDW te Amsterdam, onder vermelding van uw naam en team. 

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WV-HEDW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Jeugdfonds Sport Amsterdam

  Het Jeugdfonds Sport Amsterdam (JFS) is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt indien je een inkomen hebt op minimum niveau, doordat je een uitkering hebt, als ZZP'er niet genoeg inkomsten hebt of hoge lasten hebt waardoor er weinig overblijft. Alle informatie over het aanvragen van JFS kun je vinden op de website van het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Let op: het Jeugdsportfonds Amsterdam vergoedt maximaal €300,- per seizoen voor contributie en sportartikelen tezamen. 
  1. Een ouder/voogd kan zelf geen aanvraag doen. De ouder/voogd zoekt zelf een intermediair (bijvoorbeeld op school) om de aanvraag bij het JFS in te dienen. WV-HEDW kan hierin niet bemiddelen. 
  2. De intermediair meldt zich aan bij een coördinator van het JFS.
  3. Na goedkeuring als intermediair doet de intermediair de aanvraag via de website van JFS en vermeldt de naam van de vereniging en de hoogte van de te betalen contributie. 
  4. De coördinator van JFS beoordeelt de aanvraag en stelt de intermediair en ouders van de positieve of negatieve beoordeling op de hoogte. 
  5. Als de aanvraag is goedgekeurd, stuurt het JFS een factuurverzoek naar WV-HEDW.
  6. WV-HEDW zorgt voor de financiele afhandeling met JFS.
  De deadline van 1 november geldt ook voor leden die een aanvraag via JFS doen. Zorg er dus voor dat je dit op tijd doet!