• Corona-maatregelen met ingang van 6 november

  5 nov 2021
 • Update van voorzitter Ronald Nijsen:

  Het kan jullie niet ontgaan zijn: vanaf zaterdag 6 november a.s. gelden er strengere corona-maatregelen voor sportclubs, dus ook voor WV-HEDW. Gelukkig heeft de 2e kamer het niet te handhaven deel (alle sporters en het publiek controleren) tegengehouden. Maar toch is er een flinke uitbreiding van de regels. In bijgaande link naar de NOC*NCF site worden in het 1e deel de nieuwe maatregelen kort en bondig samengevat.

  Coronavirus: huidige maatregelen voor de sport - NOCNSF

  Uiteraard zal WV zich aan de nieuwe regels houden. Wat betekent dit in de praktijk?

  • Er mag door alle leden en tegenstanders nog steeds zonder corona-bewijs gevoetbald worden;
  • Echter: ons clubhuis en onze kleedkamers zijn voor mensen van 18 jaar en ouder alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Hierop zullen wij controleren;
  • Een uitzondering voor de verplichting een corona-bewijs te kunnen tonen geldt voor “functionarissen”: trainers, coaches, leiders, scheidsrechters en alle vrijwilligers;
  • Wij vragen iedereen zijn / haar verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan alle corona-maatregelen.

  Het organiseren van de controle op de maatregelen (namelijk het ingevuld krijgen van een schema van controleurs) is een flinke uitdaging. Het zou prettig zijn als dat niet uitsluitend bij toch al flinke belaste vrijwilligers (met name bestuursleden) terecht komt. Wie een handje wil helpen heel erg  graag: een kleine vergoeding kan hier tegenover staan. Meld je even bij ondergetekende ( 06 54984899 of voorzitter@wvhedw.nl).

  Namens het bestuur dank voor jullie begrip en medewerking,

  Ronald Nijsen

   

  Naschrift redactie: Ronald opgelucht na eerste dag (AT5)