• Een geslaagde scheidsrechtersavond!

  • ‘Strafbaar buitenspel’, ‘onnatuurlijke houding van de arm’ en ‘weerstand van de ouders langs de lijn’. Onderwerpen die woensdagavond 11 oktober j.l. uitvoerig ter sprake kwamen tijdens een drukbezochte scheidsrechteravond in de Voorzet. Er waren zo’n 30 moeders, vaders en andere geïnteresseerden op af gekomen. Het eerste uur was voor de scheidsrechters van een half veld en het tweede deel voor die van het hele veld. En dit alles onder de enthousiaste leiding van Yassir Boudazdaz en Niko Manshanden.

    Opvallend om te horen was, dat scheidsrechters op een half veld, fluiten al als best heftig ervaren. Natuurlijk spelen de regels daarbij een rol, maar vooral ook het gedrag van coaches en ouders. Handige tips daarbij zijn bijvoorbeeld te gaan fluiten aan de kant waar weinig of geen ouders staan. En ook om niet met de ouders in discussie te gaan, maar dit rustig via de trainer of de coach te doen. 

    Deze bovenstaande tips gelden natuurlijk ook voor het hele veld. Maar bij deze groep werd vooral uitvoerig stil gestaan bij de complexe regels rondom buitenspel en hands. Het was goed om te vernemen dat de regels, voor heel en half veld, ook te vinden zijn op Voetbal.nl of KNVB.nl. Ten aanzien van de weerstand van coaches en ouders werd vermeld dat wij ons bij WV graag houden aan de sportieve gedragsregels die de KNVB uitdraagt. En dat bij het overtreden hiervan er best mag worden ingegrepen door b.v. het tijdelijk stilleggen van een wedstrijd.

    Tenslotte werd de aanwezige en opgedane kennis nog getest door een quiz, waarbij de winnaars beloond werden door een set gele en rode kaarten. En natuurlijk ontving elke aanwezige een eigen scheidsrechterfluit!
    De avond werd als zeer nuttig ervaren en zal zeker een vervolg krijgen!