• ‘Het gras kan nog groener bij WV’

 • Oproep van de Commissie Maatschappelijke Betrokkenheid en Duurzaamheid (CMB&D)

  Wie helpt mee om WV nog duurzamer en maatschappelijker betrokken te maken?

   

  Ambitie

  WV-HEDW is een grote, goed georganiseerde voetbalvereniging die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen. De club heeft een Commissie Maatschappelijke Betrokkenheid & Duurzaamheid (CMB&D) ingesteld om die maatschappelijke ambitie nader invulling te geven. Leidraad daarbij zijn de uitkomsten van het ledenonderzoek uit 2019 en door de club en leden eerder ontplooide initiatieven. Het ledenonderzoek leverde drie prioritaire thema’s op: ‘Gezond eten’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Sport voor Elk Kind’.

  Stand van zaken

  Brainstormsessies in december 2019 en januari 2020 met betrokken leden leverden een aantal voorstellen op met betrekking tot gezond eten en duurzaamheid. Als concreet uitvloeisel hiervan is het kantine-aanbod uitgebreid met vegetarische producten, waaronder een door een proefpanel gekozen WVegan Burger, en is er bij de ingang van ons terrein een watertappunt geplaatst. Ook zijn plastic koffiebekers, etensbakjes, rietjes en vorkjes vervangen door duurzamer materiaal. Het terugdringen van het gebruik van plastic bekers en flesjes blijft een belangrijk aandachtspunt, op dat terrein is er nog veel te winnen. De afvalbak voor statiegeldflesjes in de kantine, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Kinderen Kankervrij (Kika), wordt nog onvoldoende gewaardeerd door de kantinebezoekers. Bewustmaking- en wording van het afvalprobleem is geboden. De CMB&D gaat hier verder mee aan de slag.

  Wat betreft energieverbruik is het goede nieuws dat de club eind 2021 een nieuw energiecontract oor vier jaar heeft afgesloten. Weliswaar op een hoger prijsniveau dan in het oude contract, maar aanzienlijk minder dan de extreem hoge, actuele prijzen. Verder liggen er sinds 2013 zonnepanelen op het dak van de kantine waarmee wordt voorzien in zo’n 30% van onze energiebehoefte. Inmiddels is er subsidie aangevraagd voor het plaatsen van nog meer zonnepanelen op het dak van de kleedkamers die de club zelfvoorzienend moeten maken qua energie. Bij de trainingsvelden heeft de gemeente LED-lampen aangelegd en de club ‘verledt’ de eigen accommodatie. In de eerste helft van 2023 wordt er tegelijk met het plaatsen van de nieuwe zonnepanelen een energiezuinige boiler geïnstalleerd. De club wil het liefst helemaal af van het gas maar daarvoor zijn ingrijpende, nog veel te dure infrastructurele maatregelen nodig.

  Met betrekking tot het thema ‘Sport voor Elk Kind’ geldt dat kinderen met financiële hulp van het Jeugdfonds Sport Amsterdam bij het betalen van de contributie en het aanschaffen van sportspullen kunnen voetballen bij WV-HEDW. Circa 80 jeugdspelers -10% van het jeugdledenbestand- maakt gebruik van deze regeling.

  De maatschappelijke betrokkenheid van WV-HEDW blijkt ook uit onderstaande door club en leden ondernomen acties en activiteiten.

  Het onderhouden van ons monument voor de leden van onze club die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter werden vermoord en de jaarlijkse herdenking op 4 mei beschouwen wij als een vanzelfsprekend onderdeel van onze identiteit maar is natuurlijk tegelijk ook een mooi voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid. Dat de Daltonschool De Meer het monument heeft geadopteerd en dat kinderen van die school rond 4 mei langskomen om bloemen te leggen bij het monument getuigt van verbondenheid met de buurt. De archiefcommissie van WV-HEDW is nog steeds actief op zoek naar in de Tweede Wereldoorlog vermoorde leden die niet vermeld staan op het monument. Ook krijgt de commissie nog steeds vragen over vermoorde leden van hun nazaten.

  De steun van WV-HEDW aan de Kika beperkt zich momenteel tot het reclamebord rond het hoofdveld. De CMB&D gaat met het jeugdbestuur in overleg over de mogelijkheid om die steun uit te breiden met geldinzamelingsacties e.d., zoals dat voorheen gebeurde.

  In het verleden hebben afzonderlijke teams van WV-HEDW zich maatschappelijk betrokken getoond door shirtreclame, geldinzamelingsacties en eigen arbeidsinzet ten behoeve van goede doelenorganisaties. Toonaangevend wat dat betreft is de huidige Zaterdag 5 dat zich in het recente verleden heeft ingezet voor de Stichting Autisme Sportief en de Voedselbank Amsterdam. Door corona kon het geplande ‘Fietsen voor het Ronald McDonald Kinderfonds’ in 2020 niet doorgaan maar dat is nu voorzien in 2023. De CMB&D buigt zich over de vraag hoe we zulke initiatieven van teams kunnen stimuleren.

  Op 6 mei 2022 vond er op de velden van WV-HEDW een voetbaltoernooi plaats voor vluchtelingen en studenten, georganiseerd door leden van de studentenvereniging Unitas, onder wie speler van de Zaterdag 16 Dennis van den Bosch. WV-HEDW stelde accommodatie en veld ter beschikking. De CMB&D neemt contact op met Dennis over mogelijke herhaling van dit initiatief. Ook heeft de CMB&D gesproken met organisator Henk van Bakel van het jaarlijkse Internationale Verbroederingstoernooi over de deelname van een team van Oekraïense vluchtelingen.

  Communicatiecampagne

  Er gebeurt dus al best veel. Het breed onder de aandacht brengen van bovenstaande maatschappelijke betrokken activiteiten en de acties gericht op duurzaamheid en gezond eten kan teams en leden van de club bewustmaken, enthousiasmeren en motiveren ook iets te ondernemen. Daarom broedt de CMB&D op een communicatiecampagne onder de titel ‘Het gras kan nog groener bij WV'. Wil je als lid ook iets doen op dit terrein, neem dan contact op met de CMB&D.

  Helga van Kampen (h.v.kampen@xs4all.nl); Vincent van Steenis (v.steenis@upcmail.nl); Jos van Meeuwen (vanmeeuwenjos@gmail.com)