• Nieuw kunstgrasveld komt er aan!

 • Maar we moeten nog even geduld hebben

  Begin september 2023 meldde ik op de site dat de gemeente in principe had toegezegd dat er een nieuw kunstgasveld voor WV zou komen. Er is daarna nog veel overlegd maar het is nu echt definitief want zwart op wit bevestigd: er komt een nieuw kunstgasveld!! En wel op de plaats waar nu ons grasveld 2 (naast de Padelbanen) is. In gemeentelijke termen is dat veld 4. Door alle bevoegde instanties van de gemeente nu definitief goedgekeurd. We zijn daar heel erg blij mee. Lost veel trainings-schaarste doordeweeks op. En een grote kwaliteitsverbetering in het weekend. Iedereen, -maar zeker ook de meisjesteams- zal hiervan profiteren. Nog even ter verduidelijking. Alle kunstgrasvelden zijn van de gemeente en de verdeling (doordeweeks) van de trainingsruimte vindt plaats onder regie van de Stichting Watergraafsmeer. De recente aanleg van een nieuw kunstgrasveld bij TOS-Actief bood al meer ruimte voor de clubs op sportpark Middenmeer (ook voor WV). Als het nieuwe kunstgrasveld er eenmaal ligt zullen we weer een nieuw schema opstellen, waarbij beter aan de vraag van de clubs voldaan kan worden.

  Wat is de timing? Ik vrees dat we nog even geduld moeten hebben. Er is nu een voorbereidings-procedure gestart. Daartoe behoort onder andere een ‘vleermuizen-test’ en natuurlijk een aanbestedingsprocedure. De verwachting is dat de aanleg in de lente/zomer van 2025 zal plaatsvinden. Dus aanstaand seizoen nog niet beschikbaar, het seizoen erop wel. Nog even geduld maar dan krijgen we ook iets moois: heel blij mee, met dank aan de gemeente! Ik zal jullie geïnformeerd houden over de voortgang.

  Algemene Leden Vergadering d.d. 29 januari 2024

  Het is al weer enige tijd geleden. Tijdens de vergadering waren 30 leden (incl. het bestuur) aanwezig. Er werden vele onderwerpen besproken. Waaronder ook een (toen nog onzeker) nieuw kunstgrasveld in relatie tot de verdeling van de trainingscapaciteit. De notulen van de ALV kunnen opgevraagd worden bij onze secretaris Milja Vriesema (secretariswvhedw@gmail.com).

  Status nieuwbouw Ankaraspor

  Zoals jullie hebben kunnen zien ligt de nieuwbouw van Ankaraspor al stil vanaf begin december 2023. Ik krijg daar veel vragen over. Ik kan er niet veel meer over zeggen dan dat er nog steeds overleg is tussen de gemeente en Ankaraspor over hoe verder. Wordt vervolgd dus.

  Ronald Nijsen