• Nog geen versoepelingen

  5 mei 2021
 • De corona-update van voorzitter Ronald Nijsen (helaas somberder dan vorige keer)

  Er is licht in de coronatunnel schreef ik begin maart in een zeldzaam moment van corona-optimisme. Het bleek helaas een erg lange tunnel te zijn. Waar we nog steeds niet uit zijn. Het eind van deze nu al veertien maanden durende somberheid -in de zomer van 2020 was er even frisse lucht- komt op zeker steeds dichterbij maar wanneer kunnen we eindelijk weer (enigszins) terug naar het zo hevig begeerde back to normal? Het enige echt goede nieuws is eigenlijk dat het vaccineren nu toch lekker opschiet: de overige signalen staan, wat betreft een snelle terugkeer naar normaal voor het amateurvoetbal, helaas nog steeds op rood. Goed beschouwd is er sinds begin maart van versoepeling voor het amateurvoetbal geen enkele sprake. Nog steeds bijvoorbeeld dat rare leeftijdsonderscheid (ouder/jonger dan 27) met betrekking tot vrijheid van trainen.  Helaas lijkt de regering niet al te veel prioriteit te hebben voor meer ruimte voor (amateur)sport: daar zijn inmiddels genoeg terechte opmerkingen over gemaakt door NOCNSF en sportbonden zoals de KNVB zelf. Maar het hielp allemaal niks. Niet alleen kantine/kleedkamers zijn nog dicht, ook de terrassen. Ondanks volgens de KNVB een harde afspraak  hierover met de overheid dat de versoepelingen wat dat betreft gelijk op zouden lopen met de horeca. En kampioen wordt geen enkel team van WV dit seizoen,  dus kan er ook niet “illegaal maar gedoogd” gefeest worden, zoals elders in Amsterdam..

  Wat betekent dit concreet voor de korte termijn?

  Om mij niet geheel duidelijke redenen heeft de KNVB de Regiocup * nog steeds niet afgeblazen. Echter: verdere versoepelingen voor de (amateur)sport zijn al weer doorgeschoven naar (op zijn vroegst) 18 mei. Volgens de routekaart van de overheid worden wedstrijden tussen clubs pas  toegestaan als het risiconiveau teruggebracht is naar waakzaam. Voorwaarde daarvoor is dat het aantal ziekenhuisopnamen  per week maximaal 75 bedraagt. Dat zijn er momenteel gemiddeld 250 per dag…. Dus: die Regiocup gaat ‘m helaas niet worden, hoe kan er voor eind juni nog een soort competitie gespeeld worden?? Wel zullen we als club alles uit de kast halen om op verantwoorde wijze gebruik te maken van de ruimte die er de komende weken / maanden geboden wordt. Dat communiceren we uiteraard direct via de aanvoerdersapps, jeugdtrainers etc. WV zal open zijn/gaan/blijven zodra en zolang er weer gevoetbald kan worden. Vooralsnog nog even volhouden met trainingen en (voor de jongere ouderen onder de leden..) onderlinge trainingswedstrijdjes.

  Volgend seizoen

  De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. We hopen en verwachten dat iedereen staat te trappelen om weer een heerlijk potje te kunnen voetballen, en WV dus ook trouw blijft. En dan ook voetballen zonder allerlei beperkingen. De competities van afgelopen seizoen worden als niet gespeeld beschouwd. Ook als er plekken vrijkomen (door fusies o.i.d.) zullen die – in ieder geval voor de 1e elftallen- niet opgevuld worden. De speelkalender is bekend en ziet er vertrouwd uit: eerste weekend van september bekerwedstrijden en weekend 25/26 september de eerste competitieronde.

  speeldagenkalender-west-2021-2022 (knvb.nl)

  De accommodatie ligt er prima bij en kan niet wachten alle WV-leden weer te ontvangen. Er komt nog één aanpassing: het grasveld aan de Middenweg (“gras-1”) gaat half mei op de schop (en dat is ook hoognodig). In augustus kunnen we daar weer op spelen. En Mirek hinkelt nog een beetje maar moet in september toch ook weer wel klaar zijn voor het grote werk. Natuurlijk kijken we ook enorm uit naar de derde helft. Om dat vooruitzicht nog aantrekkelijker te maken is eerder deze week aan de senioren-/veteranenteams aangekondigd dat de club een “tegoedbon” per team ter beschikking stelt, begin volgend seizoen te besteden aan de bar van WV. Geste van grote dankbaarheid van het bestuur voor het betalen van de contributie, voor WV financieel hard nodig bij het vrijwel volledig wegvallen van bar- en keukeninkomsten. Met toch flink wat doorlopende kosten: niet alleen reguliere kosten maar ook rente over en aflossing van de lening waarmee de uitbreiding van de kantine (gedeeltelijk) gefinancierd is. In dat zelfde kader: helaas heeft de gemeente Amsterdam nog steeds niks van zich laten horen m.b.t. kwijtschelding van veldhuur voor al die uren waarop er de afgelopen maanden op last van de overheid niet getraind en/of gevoetbald mocht worden.

  Ten slotte

  Wie had een jaar geleden gedacht dat we ook dit jaar het nieuwe monument niet “fysiek” konden inwijden tijdens de 4 mei herdenking? Balen echt. Er staat  net als vorig jaar weer wel een prachtig filmpje op de site. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat iedereen gezond uit deze pandemie komt. Helaas ken ik inmiddels aardig wat mensen (veel meer dan in de eerste golf), ook in de WV-familie, die het erg zwaar te verduren hebben (gehad). Ik heb gelukkig mijn eerste prik te pakken (soms heeft een gevorderde leeftijd ook zijn voordelen; ook nooit gedacht dat ik nog eens fan van AZ zou worden..), moet helaas wel nog een flinke tijd wachten op de tweede.

  Ik wens iedereen een goede gezondheid, hou allemaal nog even vol:  hopelijk kan ik over niet al te lange tijd met betere berichten komen.

  Ronald Nijsen

   

  * Naschrift redactie (6 mei)

  Een dag na dit bericht van Ronald deelde de KNVB mee dat de Regiocup voor senioren niet meer haalbaar is.