• Privacy verklaring WV-HEDW

  WV-HEDW–versie 25 mei 2018

  Dit is de privacyverklaring van asv WV-HEDW, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40531298 , hierna te noemen: WV-HEDW.

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: ledenadministratie@wvhedw.nl.

  In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wiedeze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

   

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie-en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites -en welke pagina’s -door bezoekers worden bekeken.Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in-en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder uw toestemming verstrekt WV-HEDW uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die WV-HEDW met u heeft, tenzij WV-HEDW wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

  WV-HEDW

  Bij uw registratie als lid vanWV-HEDW geeft u toestemming voor het publiceren van uw naam en foto’s op de website en via de sociale media van WV-HEDW, bijvoorbeeld bij het presenteren van uwteam of in wedstrijdverslagen. Indien u niet akkoord gaat met het publiceren van de foto, kunt u hiertegen bezwaar maken (zie alinea Inzage, correct en verwijdering van persoonsgegevens).

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht WV-HEDWte verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij WV-HEDW op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal WV-HEDW deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van WV-HEDW hebben ontvangen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  WV-HEDW treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van WV-HEDW. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. WV-HEDW raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  Wijziging van het privacy beleid

  WV-HEDW past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. WV-HEDW raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal WV-HEDWer alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of WV-HEDW wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  Verantwoordelijke: ledenadministratie WV-HEDW (zie website)

  E-mail:ledenadministratie@wvhedw.nl

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ookgraag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.