• Twee keer opening André Lopes Dias Tribune en onthulling fotogalerij clubhistorie

  15 nov 2023
 • WV's projectleider Joost van Elten doet verslag en kwam heel wat mensen tegen.

  Vorige week werd de nieuwe tribune bij WV-HEDW twee keer geopend, op vrijdag 10 en zaterdag 11 november. Ook werd daarbij de fotogalerij over de clubhistorie twee keer onthuld. Zo werden er zoveel mogelijk mensen bij betrokken.

  Nico Swaab, inmiddels tachtig jaar oud speelde vroeger voor Wilhelmina Vooruit. Hij was er afgelopen zaterdag bij toen zijn vroegere ploegmaatje André Lopes Dias voor de tweede keer de naar hem vernoemde tribune opende. Dat had André de dag ervoor ook al gedaan. Op die vrijdag door rode doeken te verwijderen van bordjes waarop zijn naam prijkt. Zijn dochters Wendy, Laura en Eva, hun mannen Michel, Corné en Sander en André’s kleinkinderen Sophie en Felix waren er bij. Op deze zaterdag bestond zijn openingshandeling door het twee keer doorknippen van een rood lint. Dat ging hem makkelijk af. Hij had immers zijn warming up al achter de rug door bescheiden triomfantelijk door een erehaag te lopen, die het publiek van de te spelen wedstrijd van mannen Zaterdag 1 voor hem op het hoofdveld gevormd had. Daartoe vriendelijk gesommeerd door ‘clubspeaker’ Hette Spoelstra die daarna iedereen via de geluidsinstallatie goed hoorbaar informeerde over de staat van dienst van André.

  André is sinds 1956 lid van Wilhelmina Vooruit en verrichte secretariële  bestuursactiviteiten voor WV-HEDW van 1961 tot het begin van dit kalenderjaar. De verdienste van dat onnoemlijk vele werk is al eerder erkend. In 2006 werd André erelid van WV-HEDW, in 2008 kreeg hij van bondsbestuurder Van der Kroost de Gouden speld van de KNVB, in datzelfde jaar prikte locoburgemeester Van Poelgeest hem de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau op z’n revers  en van burgemeester Eberhard van der Laan ontving hij in 2016 tijdens een geanimeerde bijeenkomst op het terras van De Voorzet de Andreaspenning van de gemeente Amsterdam. Alleen al voor het ontvangst nemen van deze onderscheidingen zou je hem een lintje geven. Deze staat van dienst maakte dat het bestuur welgeteld 3 seconden nodig had om unaniem vast te stellen dat hij de enige naamgever van de nieuwe tribune kon zijn.

  Vrijdag waren ook al clubmaatjes van weleer van André naar de Radioweg gekomen. Danny de Paauw (in de negentig, aanwezig met zijn dochter Judith) en Wim Schreuders (ruim in de tachtig, present met zijn vrouw Alie) namen zelfs het woord. Dat gebeurde bij de onthulling van de fotogalerij, een idee van Steef Lieftink en geïnitieerd door clubmanager Ed van de Wijgerd.

  Vierenvijftig foto’s van 1908 tot en met 2023 zijn groot uitgeprint op stevige doeken. Opgehangen langs het hele hoofdveld geven ze een prachtige impressie van 115 jaar voetbal (en honkbal) bij Wilhelmina Vooruit, Hortus, EDW, HEDW en WV-HEDW. De onthulling daarvan werd op vrijdag en zaterdag gedaan door het oudste lid van WV-HEDW, Bram van Genderen (ruim in de tachtig). Op vrijdag kon Bram het nog alleen af bij het verwijderen van een rood doek van de eerste foto uit de reeks. Op zaterdag kreeg hij daarbij hulp van de vijfjarig Jari de Bruijn, het jongste lid van onze vereniging, spelend bij de Mini’s in team Inter Milaan.

  Op vrijdag waren voor de opening en onthulling meer dan honderd mensen van de partij. Uitgenodigd waren de leden van de Club van 100, sponsoren, gemeente Amsterdam, sportparkbeheerder Peter Vergeer en sportverenigingen van het sportpark. Ook, en niet te vergeten, waren de bouwers van de tribune, de familie Overvoorde c.s., en de architect van de tribune Jasper van Lammeren uitgenodigd en aanwezig. En vanzelfsprekend ook de leden van de Historische Commissie, waaronder de samenstellers van de fotogalerij en van de ad-hoc Commissie Tribune, te weten Frank Roozendaal, Frans Dekker, de voorzitter en schrijver dezes. Op de kop af zes weken oud was Louie van Leijen veruit de jongste aanwezige die avond. Met ouders Timmy en Lars, grootouders Josephine en Jos en oom Boris kwam hij zijn naamplaatje op tribunestoel nummer 3 bewonderen.

  Voorzitter Ronald Nijsen kon deze vrijdag, daartoe in staat gesteld door een op de buienradar aangekondigde wolkbreuk, ruim de tijd nemen om vele mensen te bedanken die een rol hebben gehad in de bouw van de tribune en in de samenstelling van de fotogalerij. Dat kan je aan hem wel overlaten. Niet alleen omdat hij die extra gegeven tijd wel vult maar ook omdat hij dat op een warme en uiterst attente manier doet. Hij eerde wie ere toekomt, zo hoort het en dat deed Ronald erg mooi. Eén van de mooie momenten werd gevormd toen de aannemer, zijn twee zonen en hun collega een fles wijn in ontvangst kwamen nemen. Zij waren immers degenen die de tribunes er daadwerkelijk hebben neergezet. Ook de architect werd door Ronald bedankt voor de bijzonder aantrekkelijke uitstraling van de twee bouwwerken die zo mooi passen bij de rest van de WV accommodatie.

  Opgewarmd door dit mooie eerbetoon en al op dreef met wat drankjes en met lekkere hapjes van Anneke gingen we die vrijdagavond met z’n allen naar buiten. Allereerst voor de onthulling van de fotogalerij door Bram. Dit werd, net zoals dat ook op zaterdag in de rust van de wedstrijd van Zaterdag 1 zou gaan gebeuren, mooi en kundig ingeleid en toegelicht door Vincent Huis in ’t Veld van de Historische Commissie van WV-HEDW. Daarbij merkte Vincent onder andere op dat je je niet tekort gedaan moet voelen als je niet op een van de foto’s staat. Er moest namelijk onvermijdelijk uit heel veel foto’s van het WV-archief gekozen worden. Een hele klus die Vincent met de andere samenstellers Jos van Meeuwen en Steef Lieftink (de laatste ook verantwoordelijk voor het typografische deel) meer dan naar behoren heeft geklaard. De fotogalerij ziet er fantastisch uit.

  Vervolgens staken we vrijdagavond allemaal het hoofdveld over en opende André de tribune, verdeeld in een Diemenzijde en een Stadszijde. Zoals gezegd, dat deed hij door het verwijderen van rode doeken die over borden met zijn naam waren gehangen. Daarna werd de tribune Diemenzijde bestormd door een groot deel van de mensen die enthousiast een plaats zochten. Na kort te hebben gezeten en het goede zicht op het veld te hebben bewonderd, sprong iedereen op om de ‘1-0 voor WV’ juichend te begroeten. En dat terwijl er geen speler op het veld te bekennen was. Direct daarop volgend knalde het WV-lied van Vincent van Steenis uit de mobiele speaker. Het was inmiddels knap donker en de lichtmasten wierpen een vrolijk licht op de feestende menigte.

  Terug in de kantine stonden Priscilla, Jadey en René weer klaar voor de fijne barservice. En even later stortte men zich op het voor iedereen door de Evenementencommissie uitgeserveerde heerlijke Indonesische buffet. Dat was besteld door Marcel van Riessen, tevens de spreekstalmeester van deze avond. Hij had het buffet met hulp van Gianni Termaaten zelf opgehaald, ongetwijfeld hebben ze er een bestelwagen voor nodig gehad.

  De avond bloeide verder op en vloeide later uit onder de mooie en aangename muziek van Steven de Geus. De hele avond proefden we de warme saamhorigheid van WV. In het door de fotogalerij aangewakkerde besef van de lange clubhistorie waarin ontelbare vriendengroepen hebben bestaan en nog bestaan, vierden we samen de opening en onthulling van onze twee nieuwe parels op het terrein. Het was een heerlijk eerste deel van het feestelijk weekend.