• Een veilige club

  Wat zijn de gedrags- en spelregels bij WV-HEDW om een veilig klimaat te creëren en wat is er geregeld voor het geval dat een lid zich op welke manier dan toch niet zou veilig voelen.

  Wat zijn de gedrags- en spelregels?

  Bij WV-HEDW vinden we het zeer belangrijk dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. Het met respect behandelen van de mensen om je heen is dan ook ons uitgangspunt.

  Binnen WV-HEDW vinden wij het onder andere het volgende erg belangrijk:

  • Iedereen (team- en clubgenoten, trainers en coaches, tegenstanders en scheidsrechters) behandelt een ander op een respectvolle manier (dus zoals je zelf ook behandeld wilt worden);
  • Je blijft van andermans spullen af;
  • Je stelt je sportief op naar alle betrokkenen, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd;
  • Onder respect tonen valt in onze optiek ook op tijd komen voor wedstrijden en trainingen en op tijd afmelden als je een keer verhinderd bent.

  Daarnaast hanteren wij bij WV-HEDW het 4-ogen principe. Hiermee wordt bedoeld dat altijd moet worden meegekeken of meegeluisterd als er een gesprek plaatsvindt tussen kind en volwassene. In de praktijk betekent dit: houd deuren open!

  Ongewenst gedrag, wat dan?

  Jammer genoeg is de realiteit dat kinderen of volwassenen in aanraking kunnen komen met ongewenst gedrag. Dit gedrag, -bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie en verbale, psychische of fysieke agressie- kan ertoe leiden dat je niet meer veilig kunt sporten en daarmee in ieder geval ook het plezier verliest.

  Als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag, praat daar in ieder geval over. Bijvoorbeeld met je ouders, een teamgenoot, je trainer, je leider, de jeugdcoördinator of het (jeugd)bestuur. Als dat niet helpt (of je vindt dat toch vervelend) en je niet meer weet hoe je het kunt oplossen, dan is er de mogelijkheid om een vertrouwenscontactpersoon te benaderen. Bij WV-HEDW zijn twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld, die alle gesprekken vertrouwelijk behandelen indien dit gewenst is. Dit wordt wel geanonimiseerd met het bestuur besproken.

  De vertrouwenscontactpersoon is een eerste aanspreekpunt en zal meedenken in wat de juiste vervolgstappen kunnen zijn om tot een oplossing of goed gevolg te komen. De vertrouwenscontactpersoon is altijd onafhankelijk en kan waar nodig advies inwinnen bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB of het NOC*NSF.

  Bij WV-HEDW zijn de mensen bij wie je terecht kunt Tom Bostelaar. Je kunt hem bereiken door een mail te sturen naar vcp@wvhedw.nl. Hij zal dan zo snel mogelijk contact met jou opnemen.