• WV-HEDW Live

 • Vertrouwenscontactpersoon

  Bij WV-HEDW vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Het met respect behandelen van de mensen om je heen is dan ook ons uitgangspunt.

  Binnen WV-HEDW vinden wij het onder andere belangrijk dat je:

  • Op tijd komt voor wedstrijden en trainingen.
  • Op tijd afmeldt als je niet aanwezig kunt zijn.
  • Je sportief opstelt, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.
  • Iedereen (team- en clubgenoten, trainers en coaches, tegenstanders en scheidsrechters) behandelt op een respectvolle manier zoals je zelf ook behandeld wilt worden.
  • Van andermans spullen afblijft.

  Daarnaast hanteren wij bij WV-HEDW ook het 4-ogen principe. Hiermee wordt bedoeld dat altijd moet worden kunnen meegekeken of meegeluisterd als er een gesprek plaatsvindt tussen kind en volwassene. In de praktijk betekent dit: houd deuren open!

  Jammer genoeg is de realiteit dat kinderen of volwassenen in aanraking kunnen komen met ongewenst gedrag. Dit gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie, kan ertoe leiden dat je niet meer veilig kunt sporten en zo ook het plezier verliest.

  Als je last ondervindt van ongewenst gedrag en zelf niet meer weet hoe je het kunt oplossen, is er de mogelijkheid om een vertrouwenscontactpersoon te benaderen. Bij WV-HEDW zijn twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld, die alle gesprekken vertrouwelijk behandelen indien dit gewenst is (wordt wel geanonimiseerd met het bestuur besproken). 

  De vertrouwenscontactpersoon is een eerste aanspreekpunt en zal meedenken in wat de juiste vervolgstappen kunnen zijn om tot een oplossing of goed gevolg te komen. De vertrouwenscontactpersoon is altijd onafhankelijk en kan waar nodig advies inwinnen bij de vertrouwenscontactpersoon van de bond of het NOC*NSF.

  Bij WV-HEDW zijn de mensen bij wie je terecht kunt Ineke en Tom. Je kunt ze bereiken door een mail te sturen naar: vcp@wvhedw.nl. Zij zullen zo snel mogelijk contact met jou opnemen. 

  Wil je liever direct iemand spreken, neem dan contact op met het KNVB-meldpunt via telefoonnummer 0343 - 499 182.