• Wijziging parkeertarief op de Radioweg

 • Het tarief wordt vanaf 27 februari 3,50 euro per uur van 9-19 uur.

   

  Parkeerduur van maximaal 4 uur in de zomer afgeschaft

  Het zal jullie ongetwijfeld opgevallen zijn: het parkeerterrein Radioweg (bij de Jaap Edenbaan) is de laatste maanden echt iedere dag mudvol. De reden is vrij simpel. In de zomer heeft de Hoge Raad bepaald dat de beperking van maximaal 4 uur parkeren voor 10 cent per uur onwettig is. Een erg vervelende uitspraak voor het parkeerbeleid op de Radioweg dat er op gericht was sporters te faciliteren (4 uur voor 10 cent per uur) en langparkeerders weg te houden. Want: vanaf die uitspraak was de hele dag parkeren voor 10 cent per uur toegestaan. Aanvankelijk nauwelijks bekend bij het publiek maar langzaam maar zeker is deze wijziging via mond-op-mond reclame en naar verluidt zelfs via internet etc. verspreid. Met als erg ongewenst gevolg: veel te veel niet-sporters parkeren hun auto langdurig op het terrein. Zelfs bedrijfsauto’s in het weekend.. Met als gevolg dat de sporters zelf een vol parkeerterrein (en dat is toch al veel en veel te krap) aantroffen. En moesten vluchten naar de buurt: ver lopen en alsnog 3,50 per uur betalen.

  Dilemma: kiezen tussen twee kwaden voor korte termijn

  Samen met de directie Jaap Edenbaan (voor wie dit redelijk rampzalig is: ook doordeweeks staat het terrein echt helemaal vol) heb ik als voorzitter van de Stichting Watergraafsmeer verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente. Allerlei alternatieven hebben we op tafel gelegd. Groot probleem: alleen “vluchten” naar het buurttarief van 3,50 per uur kon op korte termijn gerealiseerd worden. Andere oplossingen moeten een lang ambtelijk/politiek traject (bijna een jaar)  incl. inspraakprocedures etc. doorlopen. Voor de korte termijn was het kiezen tussen twee kwaden: handhaven 10 cent met de zekerheid dat erg veel niet-sporters hun auto op de Radioweg (of om de hoek op het kleine parkeerterrein aan de Kruislaan) parkeren. En dat sporters dus als gezegd moeten uitwijken naar de buurt en alsnog 3,50 moeten betalen. Of de oplossing waarvoor gekozen is. Met als voordelen veel meer ruimte op het parkeerterrein en dat parkeren vanaf 19 uur ’s avonds nu vrij is. Maar wel een erg dure oplossing natuurlijk.

  Zoeken naar betere, vriendelijkere oplossing en vooral ook meer parkeerruimte

  Intussen is het proces om een vriendelijkere oplossing te vinden gestart. Bij recente tellingen is gebleken dat de parkeerdruk op de Radioweg op woens- en zaterdagen ruim boven de 90% ligt. Dat verplicht de gemeente te kijken naar een meer structurele oplossing. Het oude plan van de Edenbaan en ondergetekende om het parkeerterrein uit te breiden door de groenstroken aan weerszijden te benutten en aan het eind een lus te maken (het is nu echt af en toe levensgevaarlijk met draaiende en kerende auto’s die allemaal dat ene plekje in willen duiken) hebben we weer op tafel gelegd. Of wellicht iets met een slagboom. Een parkeergarage of parkeerdek (a la AFC) zou natuurlijk pas echt een structurele oplossing zijn.

  Voor nu kan ik het helaas niet leuker maken. Onderstaand nog even de maatregelen op een rijtje.

  Maatregelen

  1. Op de sportparken Middenmeer en Voorland geldt per 27 februari 2023 een tarief van €3,50 per uur. Dit geldt ook in de omliggende buurt. Dit was 0,10 cent per uur.

  2. Om de verenigingen tegemoet te komen, gaat de eindtijd van het betaald parkeren van 21.00 uur naar 19:00 uur.

  3. De mogelijkheid om (betaalde) parkeervergunningen aan te vragen wordt verruimd door het maximum van 10 vergunning per vereniging op te hogen naar maximaal 25. De 10%-regeling blijft wel van kracht. Dit geldt vanaf 3 februari 2023.

  Het college is op 31 januari jl. akkoord gegaan met de voorgestelde maatregelen.

  Communicatie

  Er staan inmiddels gele borden bij de parkeerterreinen waarop de maatregelen worden aangekondigd. Onderstaand een poster die we bij WV zullen ophangen. Ook de lokale media hebben er vorige week al aandacht aan besteed.

  Ronald Nijsen, voorzitter WV-HEDW