• Historische commissie

  Taak: Het archiveren van de belangrijke gebeurtenissen bij WV-HEDW in beelden, documenten en video; het voorbereiden van jubileumpublicaties

  Vincent Huis in ’t Veld (voorzitter), Jos van Meeuwen, Jolan Toff, Bart Muysson, André Lopes Dias, Joost van Elten

  Bestuursverantwoordelijke:      Ronald Nijsen

  Contact: vincent.huis@kpnmail.nl

 • Commissie commerciële zaken, sponsoring en exploitatie

  Taak: Commercie, sponsordeals, verhuur accommodatie 

  Leden:                                    Koert van Buiren, Wim-Jaap Eijsing

  Bestuursverantwoordelijke:      Ronald Nijsen

  Contact: voorzitter@wvhedw.nl

 • Juridische commissie

  Taak: Gevraagd en ongevraagd juridisch advies bij juridische aangelegenheden (contracten, conflicten, statuten etc.)

  Leden:                                    Bert van der Horst, Nita Hoogenhout, Bas de kort, vacature

  Bestuursverantwoordelijke:      Yvette de Adelhart Toorop 

  Contact: yvette.toorop@gmail.com

 • Commissie van beroep

  Taak: Onafhankelijk commissie om in beroep te gaan tegen door het bestuur opgelegde straf

  Leden:                                    Pieter Riedstra (voorzitter), Ramses Walon (Vice-voorzitter), Cindy Piket (lid)

  Bestuursverantwoordelijke:      Yvette de Adelhart Toorop 

  Contact: yvette.toorop@gmail.com 

  Straf- en beroepsinstructie vindt u hier

 • Commissie maatschappelijke betrokkenheid & duurzaamheid

  Taak: Initiatieven op het gebied van kernthema's uit het ledenonderzoek: gezonder eten, voetbal voor iedereen en duurzaamheid.

  Leden:                                            Helga van Kampen,  Vincent van Steenis, Jos van Meeuwen

  Bestuursverantwoordelijke:      Sanne Nijsen

  Contact: secretaris@wvhedw.nl

  Zie ook: 'Het gras kan nog groener bij WV'

   

 • Medische commissie

  Taak: Advies over medisch beleid, verzorging en EHBO

  Leden:                                    Niels Tammenga, Niels Wijne

  Bestuursverantwoordelijke:      Ronald Nijsen

  Contact: nielstammenga@xs4all.nl

 • Scheidsrechterscommissie

  Taak: Werving, opleiding en behoud verenigingsscheidsrechters

  Leden:                                    Joost Hes, Niko Manshanden, Paul Sikkema, Yassir Boudazdaz

  Bestuursverantwoordelijke:      Ronald Nijsen

  Contact: voorzitter@wvhedw.nl

 • Technisch hart Jeugdopleiding

  Taak: Verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid en overgang jeugd naar senioren

  Leden:                                    Romeo Lensa, Sjaak Tersteeg, Marc Schlaghecke

  Bestuursverantwoordelijke:      Ronald Nijsen 

  Contact: hoofdjeugdopleiding@wvhedw.nl

 • Vertrouwenscommissie

  Taak: Vertouwenspersonen die kunnen helpen in het geval men last ondervindt van ongewenst gedrag en zelf niet weet hoe dat op te lossen

  Leden:                                    Ineke Bostelaar, Marcel Bouw, Tom Bostelaar

  Bestuursverantwoordelijke:      Ronald Nijsen

  Contact: vcp@wvhedw.nl

 • Commissie vijwilligerswerving

  Taak: Het werven en behouden van verenigingsvrijwilligers

  Leden:                                     Hette Spoelstra, Joost van Elten

  Bestuursverantwoordelijke:       Alle bestuursleden 

  Contact: info@wvhedw.nl

 • Commissie website & digitale media

  Taak: Inrichting en onderhoud website en (andere) sociale media

  Leden:                                     Bart Muysson, Martin van Velzen, Vacature

  Bestuursverantwoordelijke:       Yvette de Adelhart Toorop

  Contact: webmaster@wvhedw.nl / redactie@wvhedw.nl

 • Feestcommissie

  Taak: het organiseren van feestelijke activiteiten bij WV-HEDW
   
  Leden:                                      Charley de Adelhart Toorop
   
  Bestuursverantwoordelijke:     Yvette de Adelhart Toorop
   
  Contact: