• WV-HEDW Live

 • Archiefcommissie

  Taak: Het archiveren van de belangrijke gebeurtenissen bij WV-HEDW in beelden, documenten en video

  Leden:                                    Jos van Meeuwen, Joost van Elten, Vincent Huis in ’t Veld, Bart Muysson

  Bestuursverantwoordelijke:      André Lopes Dias 

  Contact: secretaris@wvhedw.nl

 • Commissie commerciële zaken, sponsoring en exploitatie

  Taak: Commercie, sponsordeals, verhuur accommodatie 

  Leden:                                    Koert van Buiren, Wim Jaap Eijsing, Kick van Aelst, Damian de Vegt

  Bestuursverantwoordelijke:      Ronald Nijsen

  Contact: voorzitter@wvhedw.nl

 • Juridische commissie

  Taak: Gevraagd en ongevraagd juridisch advies bij juridische aangelegenheden (contracten, conflicten, statuten etc.)

  Leden:                                    Bert van der Horst, Nita Hoogenhout, Bas de kort, Cindy Piket

  Bestuursverantwoordelijke:      Yvette de Adelhart Toorop 

  Contact: yvette.toorop@gmail.com

 • Commissie van beroep

  Taak: Onafhankelijk commissie om in beroep te gaan tegen door het bestuur opgelegde straf

  Leden:                                    Pieter Riedstra (voorzitter), Dennis Jullens (Vice-voorzitter), Cindy Piket (lid)

  Bestuursverantwoordelijke:      Yvette de Adelhart Toorop 

 • Commissie maatschappelijke betrokkenheid

  Taak: Rol van WV-HEDW is meer dan een voetbalclub, 1x per jaar (sport)activiteit om mensen bij de club te betrekken

  Leden:                                    Edwin van Timmeren, Helga van Kampen, Eveline van Emmerik, Vincent van Steenis

  Bestuursverantwoordelijke:      Hette Spoelstra

  Contact: eveline.van.emmerik@hetnet.nl

 • Medische commissie

  Taak: Advies over medisch beleid, verzorging en EHBO

  Leden:                                    Niels Tammenga, Niels Wijne

  Bestuursverantwoordelijke:      Ronald Nijsen

  Contact: nielstammenga@xs4all.nl

 • Scheidsrechterscommissie

  Taak: Werving, opleiding en behoud verenigingsscheidsrechters

  Leden:                                    Joost Hes, Cesar Vroom, Paul Sikkema

  Bestuursverantwoordelijke:      Hette Spoelstra

  Contact: vicevoorzitter@wvhedw.nl

 • Technisch hart Jeugdopleiding

  Taak: Verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid en overgang jeugd naar senioren

  Leden:                                    Romeo Lensa, Sjaak Tersteeg, Marc Schlaghecke

  Bestuursverantwoordelijke:      Ronald Nijsen 

  Contact: hoofdjeugdopleiding@wvhedw.nl

 • Vertrouwenscommissie

  Taak: Vertouwenspersonen die kunnen helpen in het geval men last ondervindt van ongewenst gedrag en zelf niet weet hoe dat op te lossen

  Leden:                                    Ineke Bostelaar, Marcel Bouw, Tom Bostelaar

  Bestuursverantwoordelijke:      André Lopes Dias 

  Contact: secretaris@wvhedw.nl

 • Commissie vijwilligerswerving

  Taak: Het werven en behouden van verenigingsvrijwilligers

  Leden:                                     Hette Spoelstra, Joost van Elten

  Bestuursverantwoordelijke:       Alle bestuursleden 

  Contact: info@wvhedw.nl

 • Commissie website & digitale media

  Taak: Inrichting en onderhoud website en (andere) sociale media

  Leden:                                     Bart Muysson, Martin van Velzen, Hette Spoelstra (a.i.) 

  Bestuursverantwoordelijke:       Hette Spoelstra (a.i.) 

  Contact: webmaster@wvhedw.nl / redactie@wvhedw.nl