• Historische commissie

  Taak: Het archiveren van de belangrijke gebeurtenissen bij WV-HEDW in beelden, documenten en video; het voorbereiden van jubileumpublicaties

  Vincent Huis in ’t Veld (voorzitter), Jos van Meeuwen, Jolan Toff, Bart Muysson, André Lopes Dias, Joost van Elten

  Bestuursverantwoordelijke: Ronald Nijsen

  Contact: vincent.huis@kpnmail.nl

  Zie ook: 'En de Historische Commissie, zij ploegde voort'

 • Commissie commerciële zaken, sponsoring en exploitatie

  Taak: Commercie, sponsordeals, verhuur accommodatie 

  Leden:                                    Koert van Buiren, Wim-Jaap Eijsing

  Bestuursverantwoordelijke:      Ronald Nijsen

  Contact: voorzitter@wvhedw.nl

 • Juridische commissie

  Taak: Gevraagd en ongevraagd juridisch advies bij juridische aangelegenheden (contracten, conflicten, statuten etc.)

  Leden:                                    Bert van der Horst, Nita Hoogenhout, Bas de Kort, vacature

  Bestuursverantwoordelijke:      Yvette de Adelhart Toorop 

  Contact: yvette.toorop@gmail.com

 • Commissie van beroep

  Taak: Onafhankelijk commissie om in beroep te gaan tegen door het bestuur opgelegde straf

  Leden:                                    Pieter Riedstra (voorzitter), Ramses Walon (vice-voorzitter), Cindy Piket (lid)

  Contact:   secretaris@wvhedw.nl 

  Beroep instellen kan door binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving door het bestuur een brief (met bericht van ontvangst) te sturen aan de commissie van beroep. Deze brief moet worden gericht aan de secretaris van WV-HEDW die zorgt dat de commissie van beroep hiervan op de hoogte wordt gesteld.

  Straf- en beroepsinstructie vindt u hier

 • Scheidsrechterscommissie

  Taak: Werving, opleiding en behoud verenigingsscheidsrechters

  Leden:                                    Joost Hes, Niko Manshanden, Paul Sikkema, Yassir Boudazdaz

  Bestuursverantwoordelijke:      Ronald Nijsen

  Contact: voorzitter@wvhedw.nl

 • Technisch hart Jeugdopleiding

  Taak: Verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid en overgang jeugd naar senioren

  Leden: Idris Atesci, Sjaak Tersteeg, Marc Schlaghecke

  Bestuursverantwoordelijke: Ronald Nijsen 

  Contact: hoofdjeugdopleiding@wvhedw.nl

 • Vertrouwenscommissie

  Taak: Vertrouwenspersonen die kunnen helpen in het geval men last ondervindt van ongewenst gedrag en zelf niet weet hoe dat op te lossen

  Leden:                                  Tom Bostelaar en vacature.

  Bestuursverantwoordelijke:      Ronald Nijsen

  Contact: vcp@wvhedw.nl

 • Commissie vijwilligerswerving

  Taak: Het werven en behouden van verenigingsvrijwilligers

  Leden:                                     Hette Spoelstra, Joost van Elten

  Bestuursverantwoordelijke:       Alle bestuursleden 

  Contact: info@wvhedw.nl

 • Commissie website & sociale media

  Taak: Inrichting en onderhoud website; sociale media

  Martin van Velzen (websitebeheer), Bart Muysson (eindredactie en X/Twitter), vacature (Facebook en Instagram), vacature (YouTube)

  Bestuursverantwoordelijke: Yvette de Adelhart Toorop

  Contact: webmaster@wvhedw.nl / redactie@wvhedw.nl / instagram@wvhedw.nl / youtube@wvhedw.nl

 • Evenementencommissie

  Taak: het organiseren van feestelijke activiteiten bij WV-HEDW
   

  Marion Strikwerda, Lea Bouw, Maren Tjin-Tham-Sjin, Kiné Ndoye

  Bestuursverantwoordelijke: Marcel van Riessen

  Contact: evenementen@wvhedw.nl